Ηλεκτρονικές πληρωμές

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Αγαπητοί πελάτες,

σας ενημερώνουμε ότι από 01.04.2021 ο τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής έχει αλλάξει. Όπως είναι γνωστό στις 14 Σεπτεμβρίου 2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο  Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/389), ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» (PSD2 – ν. 4537/2018), βάσει του οποίου προβλέπονται για την Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά νέες απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου «e-commerce». Ο ως άνω Κανονισμός αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω προστασία των χρηστών, καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση περισσότερων στοιχείων για την ισχυρή ταυτοποίησή τους, δηλ. την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Έτσι, από 01.01.21, σε ορισμένες e-commerce συναλλαγές, αναλόγως του ποσού και άλλων χαρακτηριστικών της συναλλαγής, δεν αρκεί μόνο η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας (αριθμός, ημερομηνία λήξης, τριψήφιος κωδικός ασφαλείας), αλλά απαιτείται και ταυτόχρονη χρήση δύο παραγόντων ασφαλείας: Επισημαίνεται ότι από 01.04.2021 καταργείται η μέθοδος ταυτοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κωδικού μιας χρήσης/OTP.

Σε εναρμόνιση με τις νομοθετικές και κανονιστικές επιταγές, ορίζεται ως μέγιστο όριο ανά συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου έως του οποίου δεν απαιτείται ισχυρή ταυτοποίηση του χρήστη τα €30 και ως αθροιστικό όριο διαδοχικών συναλλαγών (κάτω των €30) τα €100 χωρίς ισχυρή ταυτοποίηση.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης στο site της συνεργαζόμενης με το κατάστημα τράπεζας εδώ.

Σας ευχαριστούμε για τη κατανόηση.