Ηλεκτρονικές πληρωμές

Αγαπητοί πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι από 01.04.2021 ο τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής έχει αλλάξει. Όπως είναι γνωστό στις 14 Σεπτεμβρίου 2019…